WSTYD BYĆ POLAKIEM!

Data: 11 sierpnia 2017 Autor: tygodnikszerszen
Opinie o narodzie tworzy władza, świat postrzega naród w oparciu o jej zachowanie. Brak podstawowej wiedzy historycznej dotyczącej naszego narodu, z mocy samego prawa powinien wykluczać z uprawiania polityki takich ludzi. Czymś nie do pomyślenia jest, by prymitywni pozbawieni podstawowej wiedzy historycznej osobnicy byli ministrami; spraw zagranicznych, ministrami edukacji, ambasadorami, lub prezydentami kraju. A tak jest w III RP. Prezydenci, ministrowie, głoszą androny, mity jako fakty historyczne. „Logika” tych głoszonych przez nich andronów i mitów, ośmiesza ich, jest dowodem ich nieuctwa, prymitywizmu. Sprawa dotyczy ustawy o usuwaniu pomników żołnierzy radzieckich w naszym kraju, które ustawodawca, co budzi zdumienie, uznaje jako propagandę komunizmu! Ambasador Rosji bardzo rozsądnie powiedział. „Wystarczy więc uznać, że te pomniki nie są propagandą komunizmu, tylko wyrazem wdzięczności żołnierzom, którzy polegli i, dzięki którym Polska nadal istnieje. Na pytanie, czy bez nich Polski by dziś nie było, odpowiedział: Oczywiście. – W wyzwalaniu Polski- w jej obecnych granicach zginęło 600 tys. radzieckich żołnierzy, 55 proc. wszystkich strat ludzkich Armii Czerwonej w Europie poza granicami ZSRR z 1945 roku. W Polsce zginęło więc więcej naszych żołnierzy niż w Niemczech i we wszystkich innych krajach europejskich razem wziętych – powiedział ambasador.” Koniec cytatu. Od siebie dodam. Tylko 7% do 10% żołnierzy Armii Radzieckiej było członkami partii komunistycznej, cala reszta NIE! Służba w armii radzieckiej była obowiązkiem, była przymusowa, odmowa służby lub dezercja, była karana śmiercią! 600 tysięcy młodych ludzi nie chcieli umierać, oni chcieli żyć! Odpowiedź ministra Waszczykowskiego, jest godna durnia. Jest kompletnie nie na temat, nie odnosi się do przyczyny usuwania pomników, odnosi się do mitów, które w III RP robią za historię. Odpowiedź Waszczykowskiego cytuję. „Skorygowałbym tę narrację historyczną, bo nie można zaczynać historii stosunków polsko-radzieckich, polsko-rosyjskich od 1945 roku, od wyzwalania spod okupacji niemieckiej. Trzeba pamiętać, że Związek Radziecki wybitnie przyczynił się do wybuchu II wojny światowej i również wraz z Niemcami najechał na Polskę, więc jest współodpowiedzialny za wybuch II wojny światowej – powiedział szef MSZ w czwartek w telewizji internetowej „wPolsce.pl” koniec cytatu. Nie wiem, śmiać się z idiotyzmu ministra czy płakać. Prymitywizm tej niewiedzy poraża Nawet nie podejrzewam, ani Waszczykowskiego, ani jego kompanów z lewa, prawa i na wprost, o znajomość naszej historii. Poprzednicy i Waszczykowskiego i Dudy, mają podobną wiedzę o naszej historii, czyli żadnej. Brak wstydu powoduje, że bez skrępowania głoszą swoje kłamstwa jako fakty historyczne. Pozwolę sobie w całości- posługując się tylko dowodami, podważyć tę narrację „historyczną” osobnika, o nazwisku Witold Waszczykowski. Fragment cyt. „ZSRR wybitnie przyczynił się do wybuchu II wojny” koniec cytatu. A jak wygląda prawda historyczna? Do roku 1934 Liga Narodów nie uznawała istnienia państwa ZSRR. Nie da sie zaprzeczyć, że po wejściu do Ligi Narodów w roku 1934, ZSRR zabiegał o sojusz wojskowy z kimkolwiek przeciw Hitlerowi i nie zabiegał nigdy o taki sojusz z Hitlerem przeciw komukolwiek. To są udokumentowane fakty! Hitler zabiegał o władzę hasłami rozprawy z komunistami i obietnicą rozwalenia bolszewizmu w domyśle ZSRR. Wszystkie -bez wyjątku, państwa Europy, byli wrogami komunizmu, wrogami ZSRR. Obietnice Hitlera rozprawy z komunizmem przyjmowali z nadzieją i zadowoleniem. To te obietnice rozprawy z komunizmem były powodem braku reakcji na wejście wojsk do zdemilitaryzowanej Nadrenii w roku 1936, to te obietnice rozprawy z bolszewizmem były powodem braku reakcji na anszlus Austrii. I te obietnice Hitlera wojny z ZSRR, były powodem podarowania Niemcom Sudetów, w oparciu o tzw. układ monachijski z dnia 29-30 października 1938. Zawarty układ monachijski pomiędzy Anglią, Francją, Niemcami i Włochami darował Niemcom Sudety! W dniu 1 października 1938 roku niemieckie wojska weszły do Czechosłowacji i zajęli swoją własność- Sudety. Waszczykowski, 2 października 1938 roku wojska polskie weszły do Czechosłowacji i zajęli Zaolzie. Byliśmy sojusznikami Adolfa Hitlera rok wcześniej niż Stalin. ZSRR w maju 1938 roku zwrócił się do władz II RP z prośbą o zgodę na przemarsz ich wojsk do Czechosłowacji, by udzielić im pomocy w ewentualnej wojnie z Niemcami. Władze II RP odmówiły zgody i razem z Hitlerem napadli na Czechosłowację! Zapamiętaj to Waszczykowski. Idziemy dalej. Cytuję. „W sierpniu 1937 r. polski Sztab Generalny wydał dyrektywę nr 2304/2/37, w którym zawarto zapis o ostatecznym celu polskiej polityki, którym ma być „zniszczenie całej Rosji”, a jednym ze skutecznych narzędzi do jego osiągnięcia byłoby podżeganie wystąpień separatystycznych na Kaukazie, Ukrainie i centralnej Azji, w szczególności z wykorzystaniem wywiadu wojskowego” Koniec cytatu. To ta wiedza sowieckiego wywiadu była powodem aresztowania Konstantego Rokossowskiego pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Polski” koniec cytatu. Waszczykowski wbij sobie do pustej głowy te fakty! Jak widać II RP rozwalała ZSRR wcześniej niż pakt Ribbentrop- Mołotow. ZSRR wybitnie przyczynił się do wybuchu II wojny gaworzy nieuk Waszczykowski. Państwo, które nie ma armii, nie chce wojny. Waszczykowski ucz się historii, bo umrzesz matołem. W maju 1937 roku ZSRR rozpoczęły się czystki w wojsku od aresztowania marszałka Michaiła Tuchaczewskeigo 22 maja 1937 r. został aresztowany w gmachu partyjnym w Kujbyszewie. Po trwających dwa dni torturach „przyznał się do winy”. 11 czerwca 1937 roku o godz. 9:00 rozpoczęła się rozprawa. Marszałek i siedmiu innych oficerów zostało oskarżonych o szpiegostwo na rzecz III Rzeszy Niemieckiej. O godz. 23:00 sąd skazał wszystkich podsądnych na śmierć przez rozstrzelanie[39]. Wyroki wykonano tej samej nocy na podwórzu więzienia na Łubiance. Za zdrajców uznawano w owym czasie również rodziny skazanych. Kara za pokrewieństwo z domniemanym zdrajcą wynosiła 10 lat łagru. Wkrótce bracia Tuchaczewskiego: Nikołaj i Aleksander trafili do łagru, w którym zostali zabici (według oficjalnej wersji przez więźniów kryminalnych). Jego siostry zesłano na Kołymę, skąd powróciły dopiero w 1956 r. Po likwidacji Tuchaczewskiego rozpoczęto represje wobec kolejnych dowódców. Ogółem zamordowano:

3 spośród 5 marszałków (Michaił Tuchaczewski, Wasilij Blucher i Aleksandr Jegorow),
3 spośród 8 dowódców armii (komandarmów I rangi – odpowiednik generała armii z 5 gwiazdkami): Jona Jakir, Hieronim Uborewicz, Iwan Biełow;
10 spośród 10 dowódców armii (komandarmów II rangi – odpowiednik generała armii z 4 gwiazdkami): Pawieł Dybienko, Michaił Lewandowski, Iwan Dubowoj, August Kork, Nikołaj Kaszyrin, Aleksandr Siediakin, Jakow Ałksnis, Innokientij Chalepski, Joakim Wacetis, Michaił Wielikanow);
17 spośród 17 komisarzy armijnych – armkomów (2 komisarzy I rangi – odpowiednik generała armii z 5 gwiazdkami):Jan Gamarnik, Piotr Smirnow, 15 armkomów II rangi (odpowiednik generała armii z 4 gwiazdkami): m.in. Aleksander Griszyn, Siergiej Kożewnikow, Jan Bierzin,
12 spośród 14 dowódców armii,
57 spośród 67 dowódców korpusu, represjonowano 60, m.in. Robert Ejdeman, Witalij Primakow, Witowt Putna, Borys Feldman, Jelisiej Goriaczow, Mikołaj Kujbyszew, Gaj Bżyszkian,
2 flagmanów floty I rangi – odpowiednik admirała równy generałowi armii z 5 gwiazdkami: Władimir Orłow i Michaił Wiktorow,
2 spośród 2 fłagmanów floty II ranga – odpowiednik admirała równy generałowi armii z 4 gwiazdkami: Iwan Kożanow,
6 spośród 6 fłagmanów I ranga – odpowiednik admirała równy generałowi pułkownikowi (broni): m.in. Iwan Łudri, Eduard Pancerzanski,
9 spośród 15 fłagmanów II ranga – odpowiednik admirała równy generałowi lejtnantowi (dywizji),
23 spośród 28 komisarzy korpusów, represjonowano 25,
125 spośród 199 dowódców dywizji, represjonowano 136, wróciło w szeregi armii 11,
200 spośród 397 dowódców brygad, represjonowano 221,
69 spośród 97 komisarzy dywizji, represjonowano 79,
34 spośród 36 komisarzy brygad,
401 spośród 456 pułkowników,
40 tysięcy oficerów niższych rang!!!
Naucz się tego na pamieć matole Waszczykowski! Moje pytanie do prymitywnego ministra proste. Jakie pastwo świata byłoby zdolne do wszczynania wojny po wymordowaniu całej oficerskiej kadry? W marcu 1939 roku Hitler zabiera całą Czechosłowację. Nikt się temu nie sprzeciwia. Teraz Hitler uzbroi się w Czechosłowacji i ruszy na ZSRR takie były nadzieje Anglii, Francji i bezmyślnych władz Polski! Waszczykowski pomyśl, skoro ZSRR w roku 1938 nie mógł pomóc Czechosłowacji z powodu braku granicy z Czechosłowacją , to w jaki sposób Niemcy napadną na ZSRR, nie mając z nimi granicy? Wszystko wskazuje na to, że Anglia i Francja złożyli nas w darze Hitlerowi, mieli pełną świadomość tego, że Niemcy muszą nas pokonać by mieć dostęp do ZSRR. By nie dopuścić do ewentualnego sojuszu II RP z ZSRR, do końca nas zapewniali że udziela nam pomocy wojskowej. W marcu 1939 roku Anglicy i Francuzi zobowiązali się do udzielania nam pomocy w przypadku napaści Niemiec na nasz kraj. Mieli doskonałą wiedzę, że to zobowiązanie nie ma żadnej wartości! Nie mieli żadnego zamiaru udzielać nam pomocy. ŻADNEGO! Wręcz przeciwnie, twierdzę- bez dowodów, że Anglia i Francja byli zainteresowani tym, byśmy nie wyrządzili Niemcom szkód, wierzyli głęboko, że kolejnym wrogiem Niemiec, będzie ZSRR! Ani Anglia, ani Francja w ciągu 6 lat władzy Hitlera, nie zwiększyli swojego potencjału militarnego! Dlaczego? Byli pewni, że Niemcy rozprawią się z komunistami! Zapamiętasz to matole Waszczykowski? 23 sierpnia 1939 rok mocarze Anglii, Francji, i Polski przeżyli szok. Pakt Ribbentrop- Mołotow, z myśliwych uczynił zwierzynę. Waszczykowski wbij sobie na zawsze do łba, za napaść Niemiec na Polskę, odpowiada tylko i wyłącznie rząd II RP, rząd tchórzy, durni i renegatów. Już 8 września 1939 roku naczelny wódz razem z bandą kryminalistów tworzących rząd II RP, był w Zaolziu! Agresja ZSRR, w dniu 17 września 1939 roku była dla nas- moim zdaniem, ocaleniem życia setek tysięcy ludzi , jeżeli nie milionów. Już tłumaczę dlaczego. Niemcy bez pomocy ZSRR zajęliby bez wysiłku cały nasz kraj. Zagony niemieckie już dochodziły do Lwowa, potem, zgodnie z treścią zawartego paktu, musieli się wycofać. Na ziemiach okupowanych przez ZSRR nie było obozów zagłady, nie było łapanek, masowych rozstrzeliwań, nie było banderowskiego ludobójstwa, nie było holokaustu Żydów. Okupacja ZSRR była o wiele bardziej ludzka, niż niemiecka. Nie da się temu zaprzeczyć. Argumenty o rzekomych milionowych wywózkach, milionach zabitych, urodził się w głowie takich mędrców jak Waszczykowski i jemu podobni. Nie będę polemizował z fantazjami „uczonych” o milionowych sowieckich wywózkach, o katowniach, o zbrodniach NKWD, etc, etc, etc. Sowieci nie wywieźli na Sybir, ani do Kazachstanu milionów Polaków! Nie zabili też milionów Polaków. Wbij sobie do głowy Waszczykowski, ZSRR to komunizm, a komunizm to internacjonalizm. Wiesz matole co to jest internacjonalizm? W komunizmie nikt nie prześladuje i nie zabija ludzi z racji narodowości. III Rzesza, to nacjonalizm, w nacjonalizmie zabijane są inne nacje! I ten internacjonalizm był powodem braku ludobójstwa wobec innych nacji. ZSRR jako państwo, zlepek republik różnych narodowości był państwem internacjonalistycznym. Proste? Otumanieni bredniami „uczonych” z III RP i takich jak Waszczykowski, Schetyna, Duda, etc, etc nie potrafią już myśleć logicznie. Dokumenty NKWD pisane w czasie trwania tych wywózek i po ich zakończeniu, dla każdego myślącego człowieka są bardziej wiarygodne niż relacje setki „uczonych historyków”. Dlaczego? Twórcy tych dokumentów byli zainteresowani tym, by podać jak największą liczbę wywiezionych, zabitych i wysiedlonych, bo ich ogromna liczba promowała ich pracę, czyniła ich potrzebnymi aparatowi przemocy, chroniła ich przed pójściem na front! W ich żywotnym interesie leżało powiększyć w protokołach liczby ofiar, a nie ich pomniejszyć! Nic i nikt nie zdoła juz wymazać z naszej pamięci mitu gehenny „milionów” zesłańców, mitu setek tysięcy zmarłych i zamordowanych podczas transportu. Prawda jest zupełnie inna. Wg wiedzy naszych „uczonych,” tylko „naszych,” sowieci wywieźli z Polski 1 700 000 ludzi, z tego 900 000 zmarło lub zostali zamordowani podczas wywózki. Te wstrząsające liczby wzięte z sufitu są obowiązującą prawdą, są głoszone przez prymitywnych polityków, publikowane w prasie, telewizji, a nawet w publikacjach pretendujących do miana naukowych. Problem w tym, że są mitami, bredniami, nie mają nic wspólnego z prawdą historyczną .Wszystkie te szacunki o milionach wywiezionych i zmarłych, powstawały na bazie cząstkowych danych, głównie relacji samych deportowanych, którzy nie mieli pojęcia co się dzieje poza ich wzrokiem i słuchem. Na początku lat 1992 mieliśmy swobodny dostęp do rosyjskich archiwów. Dopiero w tedy historycy mogli wreszcie zapoznać się z aktami NKWD, dokumentującymi bardzo dokładnie kolejne fale stalinowskiego terroru. Okazało się, że wszystkie cztery opisane deportacje objęły ok. 320 000 obywateli zamieszkałych na kresach w II RP. W tej liczbie- ok. 320 tysięcy wywiezionych, znajdowało się ok. 25 000 Ukraińców zachodnich, 20 000 Białorusinów i 70 000 Żydów, a liczba wszystkich wywiezionych Polaków nie przekroczyła 220 tysięcy! Do czasu „amnestii” ogłoszonej w ZSRR w lipcu 1941 r. śmiertelność wśród zesłańców wynosiła od 2,8% do 5,8% rocznie. Ile osób zmarło po tej dacie – nie da się określić, ponieważ osoby te nie były już traktowane jako obywatele okupowanego państwa, mieli już takie same prawa jak obywatele ZSRR. Na pewno po czerwcu 1941 roku w ZSRR przeżyło znacznie więcej osób, niż to wynikało z wcześniejszych przypuszczeń. Wychodzi na to, że z sufitowej liczby jeden milion siedemset tysięcy wywiezionych, zostało „tylko” 210- 220 tysięcy Polaków. Gdyby z tej liczby umierało nawet 6% rocznie, to w ciągu dwóch lat, byłoby to ok 26 tysięcy ofiar. A więc nie ma 1 miliona 700 tysięcy wywiezionych i 900 tysięcy zmarłych. Jest 220 tysięcy wywiezionych Polaków i ok. 26 tysięcy zmarłych Polaków. Taka jest prawda o sowieckim „holokauście”. Witoldzie Waszczykowski. Wychodzi na to, że ukraińscy przyjaciele władzy III RP, zakatowali nas kilka razy więcej na samym Wołyniu, niż sowieci podczas wszystkich wywózek. Listy proskrypcyjne do wywózek Polaków do roku 1941 tworzyli miejscowi Ukraińcy, ich bękarty są przyjaciółmi okupacyjnej władzy III RP. Z wiedzy moich rodziców wynikało, że to nie sowieci, tylko miejscowi Ukraińcy w grudniu 1939 roku zastąpili w lwowskich brygidkach polską obsługę więzienia. To oni- w miejsce Polaków, byli tam strażnikami i to oni- a nie sowieci, zamordowali wszystkich więźniów brygidek z wyjątkiem Ukraińców. Zbrodnie każdego okupanta są dodatkiem do faktu okupacji i określają ich konduitę. Wszyscy wiemy jaki los spotkał w ZSRR 17- 20 tysięcy Polaków, wiemy o ofiarach w Starobielsku, Ostaszkowie, Kozielsku, Miednoje, umownie nazywamy to zbrodnią katyńską. Wszystkie ofiary zginęły od strzału w tył głowy. Wszystkie zabite ofiary z wyjątkiem jednej kobiety- Janiny Lewandowskiej, byli dorosłymi mężczyznami. Nie było pośród ofiar dzieci, kobiet, starców. Odkopane trupy były w jednym kawałku i nie nosili śladów przedśmiertelnych tortur! Ale już bardzo nieliczni wiedzą, że Katyń był odwetem za nasze ludobójstwo z roku 1920- 1922. Zakatowane przez nas sowieckie ofiary, nigdy nie mieli i nadal nie mają cmentarza, nie mają kaplicy, nie maja grobów, wart honorowych, nie ma nawet informacji gdzie znajdują się doły w których są zagrzebane kości ich zakatowanych trupów! Bo myśmy jeńcom nie strzelali w tył głowy, myśmy wzorem banderowców, katowali ich tak długo aż w męczarniach umarli. A zamordowaliśmy od 50 do 80 tysięcy jeńców sowieckich! Osiemdziesiąt tysięcy! I nikt w Polsce nie wie gdzie są ich trupy! Ludobójstwo banderowskiej Ukrainy- nie tylko na Wołyniu, charakteryzuje się nieludzkim okrucieństwem wobec zakatowanych ofiar. Ofiarami banderowskiej Ukrainy są głównie dzieci, nawet bardzo malutkie dzieci i nawet one były masakrowane przed śmiercią. W żadnych dołach świata nie ma tylu trupów w kawałkach, co w dolach zgrzebanych przez banderowską Ukrainę. Oddawanie hołdu zabitym w Katyniu i cisza nad zakatowanymi przez nas sowieckimi ofiarami, które myśmy zakatowali i umizgi do bękartów naszych ludobójców z banderowskiej Ukrainy, którzy zakatowali ok. 200 tysięcy Polaków czyni z władz III RP okupantów i wspólników banderowskich zbrodni, stawia znak równości między władzą Kijowa i Warszawy. Na koniec. Od roku 1917 do 1991 na mapach świata było państwo ZSRR, najliczniejszą republiką tego państwa byli Rosjanie, którzy ponieśli największe koszty istnienia tego państwa. Przypisywanie Rosjanom zbrodni ZSRR, jest czymś ohydnym, podłym i plugawym , jest dosłownie tym samym, co przypisywanie nam – Polakom, zbrodni III Rzeszy. Jest tym samym co przypisywanie nam wspólnictwa w ludobójstwach III Rzeszy. Tym samym, co twierdzenie świata, że były polskie obozy zagłady. Jesteśmy oburzeni zarzutami mordowania niewinnych ludzi w naszych obozach zagłady razem z Niemcami. Ale to nie przeszkadza oburzonym pluć na Rosjan, za zbrodnie ZSRR na nas popełnione. Od zawsze byliśmy „niewinni”, od zawsze , to inni nam wyrządzali krzywdy bez żadnego powodu, my nigdy i nikomu. I tak właśnie zachował się Witold Waszczykowski, opluwając swoją bezmyślną wypowiedzią naród rosyjski, bezimiennych bohaterów armii czerwonej. Bezczelność Waszczykowskiego poraża, jest mi wstyd jako Polakowi, że prymityw taki jak on, jest ministrem w rządzie mojego narodu. PO PROSTU WSTYD BYĆ POLAKIEM. W parlamencie zasiada prymitywne bydło, pozbawione podstawowej elementarnej wiedzy historycznej, które na lewo i prawo głosi swoje mądrości i opluwa swoimi wypowiedziami wszystkich dookoła. Bydło, które gloryfikuje naszych morderców opluwając ich ofiary. Bydło, które obraża moją ojczyznę PRL i ludzi, którzy odbudowali nasz kraj z ruin, by bandy obecnych kryminalistów tacy jak to bydło w parlamencie , mogli rozkraść, przehandlować, zrujnować wszystko to co zbudowali ludzie w PRL. Co zbudowaliśmy MY i wasi dziadkowie i ojcowie. WSTYD BYĆ POLAKIEM! 11.08.2017

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s